Naftalan Rayon Təhsil Şöbəsinin  2016-cı il üzrə vətəndaşların qəbulu qrafiki   

 

Vəzifəsi Qəbul günü Qəbul saat Ünvan

Naftalan Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri
Rəna Dəmirova

Həftənin bütün iş günü 15.00-18.00 Naftalan Rayon Təhsil Şöbəsinin qəbul otağı