Naftalan Şəhər Təhsil   Şöbəsinin  tabeliyində  3 ümumtəhsil  tam  orta   məktəbi   və  1 məktəbdənkənar  müəssisə fəaliyyət göstərir.

2015/2016-cı tədris ilində ümumtəhsil məktəblərində 60 sinif komplektində ÜM-1 üzrə 1120 şagird təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 190 müəllim məşğul olur. 

Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində 7 adda 15 qrup fəaliyyət göstərir. Həmin qruplara arzu və istəklərinə görə 225 şagird cəlb olunmuşdur. Onların təlim-tərbiyəsi ilə  15 pedaqoji işçi məşğul olur.